Leerproblemen

Kinderen en jongeren die problemen hebben met lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en/of rekenen (dyscalculie) worden individueel begeleid door onze logopedisten.

Taalproblemen

Kinderen die problemen hebben met het taalbegrip en/of taalproductie.

Articulatieproblemen

Personen die moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken. Wij begeleiden alle leeftijden bij spraakproblemen.

Stemproblemen

Kinderen, jongeren en volwassenen die problemen hebben met de stem.

Slikproblemen

 

Neurologische problemen

Mensen die door neurologische problemen of door een hersenletsel moeite hebben met de spraak (dysarthrie), taal (afasie) of slikken (dysfagie).

Oro-myofunctionele problemen

Mensen die door afwijkende mondgewoonten (verkeerd slikken, duimzuigen, open mondgedrag,….) een verstoord evenwicht van de spieren hebben en hierdoor orthodontische problemen krijgen.

 

Volg het pad van jouw dromen, niet de snelweg van andermans verwachtingen.