Visie

De cliënt staat centraal. Voor elke cliënt wordt een therapie op maat opgesteld, waar bij we ruime aandacht hebben voor de vragen en noden. We staan voor een open communicatie en vinden overleg heel belangrijk.