Logopedie

Het komt van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (opvoeding).

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs en houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.